ZAPRASZAMY

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W ZAMBROWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

18 – 300 Zambrów, ul. Magazynowa 14

tel/fax (0-86) 475 30 35 do 37

tel (0-86) 271 28 81